Strona Główna Rada Rodziców

Stołówka PAPU-DAJNIARADA RODZICÓW


RADA RODZICÓW 2013/2014

Przewodniczący
Justyna Mazurek
kl. IIA
Z-ca
Dorota Kaluża
kl. 0D
Skarbnik
Kinga Bochan
kl. IVB
Członek Prezydium
Tomasz Szymański
kl. VIB


Kontakt mail-owy do Rady Rodziców: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Ilona Chylińska –Czyżykkl. 0A
Elżbieta Florekkl. 0B
Klaudia Justyńska kl. 0C
Katarzyna Lieder kl. IB
Magdalena Wiszniewskakl. IC
Anna Koss kl. IIB
Tomasz Piepiorakl. IIIA
Robert Połukordkl. IIIB
Jakub Aleksandrowiczkl. IVA
Katarzyna Nochkl. VB
Monika Gabarakl. VIARada Rodziców zaprasza wszystkich uczniów na zabawę karnawałową

 Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za I półrocze roku szkolnego 2011/1012


    W bieżącym roku szkolnym do Rady Rodziców zostało wybranych sporo nowych przedstawicieli. Spowodowało to z jednej strony napływ nowych pomysłów, z drugiej - skomplikowało formalne procedury. Działania statutowe, polegające na zatwierdzaniu dokumentów szkolnych zrealizowaliśmy na pierwszym spotkaniu. Na spotkaniu tym ustaliliśmy również skład prezydium Rady Rodziców:

Monika Gabara

- przewodniczący

Justyna Mazurek

- zastępca przewodniczącego

Tomasz Piepiora

- skarbnik

Grażyna Przasnyska

- członek Prezydium
      

    Postanowiliśmy utrzymać wysokość składki – 10 zł od ucznia za semestr, płatne odpowiednio do końca października i końca marca, jednak poprawić ściągalność. Budżet Rady Rodziców w ubiegłym roku wyniósł około 1000 zł. Było to ok. 15% frekwencja w opłacaniu składek!

Aby to zmienić, postanowiliśmy zorganizować wycieczkę drezynową dla uczniów i rodziców z klasy, która wykaże największą frekwencją w zbiórce funduszy na Radę Rodziców. Szczegóły zostaną ustalone ze zwycięzcami.

 W harmonogramie imprez SP61, Rada Rodziców została zobowiązana do zorganizowania jednej imprezy:
Poz. 19. Zabawa karnawałowa dla klas 0-III - Bal przebierańców połączony z konkursami.

Postanowiliśmy jednak rozszerzyć działania na tyle, na ile pozwolą nam fundusze:

 • zorganizować dwie duże, całoszkolne imprezy w roku: zabawa karnawałowa dla klas młodszych, dyskoteka dla klas starszych oraz impreza na Dzień Dziecka,
 • z okazji Mikołajek dofinansować mały upominek (słodycze) dla każdego dziecka w szkole.

    Inne pomysły zostały odłożone do przedyskutowania, ze względu na brak spodziewanych funduszy. Z pomysłów to m.in. dofinansowanie konkursów szkolnych – nagrody; zakup upominków na Walentynki; przygotowanie gry szkolnej z zadaniami (terenowa Stogi lub historyczna Westerplatte); organizacja i przygotowanie konkursów połączonych z kiermaszem; nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego w różnych kategoriach; pamiątki na pasowanie uczniów oraz zakończenie szkoły.


    W dniu 6 grudnia 2011 roku z okazji Mikołajek przedstawiciele RR wręczyli wszystkim dzieciom w szkole Mikołajkowe upominki – słodycze, po czekoladowym mikołaju oraz soplu. Była to pierwsza impreza RR w tym składzie. Dodatkowo w dwóch młodszych klasach pojawił się Mikołaj i wręczył dzieciom indywidualne, klasowe prezenty Mikołajkowe.

Wnioski na przyszły rok.

Ponieważ w szkole operowało równocześnie dwóch Mikołajów z prezentami (szkolny i RR), trzeba skoordynować działania, aby się nie dublować:

 1. Rada Rodziców dofinansuje prezenty, aby był jeden na klasę.
 2. Jeden Mikołaj obejdzie klasy starsze, drugi młodsze.
 3. Mikołaj do dyspozycji klas młodszych, może wręczyć dzieciom prezenty przygotowane przez rodziców (wychowawcy zgłaszają zapotrzebowanie na Mikołaja).

Na słodycze wydano 236,50 zł. W akcji przygotowania oraz wręczania udział wzięło 6 rodziców.

    W piątek, 13 stycznia 2012 zorganizowaliśmy zabawy karnawałowe dla uczniów szkoły. Klasy młodsze na sali gimnastycznej zabawiał Teatr Qfer. Klasy starsze DJ Fredek w jadalni. Uczniowie mieli zapewnione napoje. Przygotowaliśmy również nagrody do konkursów.

Koszt przygotowania imprez wyniósł 1248,69 (Qfer 600, DJ Fredek 400, napoje, kubki, nagrody 248,69). Nie wliczamy czasu, paliwa oraz kosztu telefonów rodziców, którzy organizowali imprezę.

    Przy okazji największej imprezy Rady Rodziców w pierwszym półroczu, powstał problem z klasami, które wykazały się bardzo niskimi wpłatami składek. Na zabawę karnawałową przyjęliśmy limit w wysokości 40% wpłat od klasy (średnia szkolna na dzień zatwierdzenia zabawy). Klasy młodsze, które znalazły się poniżej limitu odwiedziliśmy. Chcieliśmy uniknąć w ten sposób wprowadzania opłat za wstęp na zabawę. W klasach starszych nie mających 40% wpłat na składki postanowiono zbierać na zabawę po 4 zł. Z tego tytułu wpłynęły 64 złote. Ustaliliśmy, że w przypadku chęci opłacenia składki na Radę Rodziców, opłata ta, będzie wliczona do składki.

 

uczniów

%

V a

160

19

84,2

0b

150

18

83,3

III a

100

12

83,3

IV b

200

24

83,3

Ib

180

23

78,3

Ia

140

22

63,6

V b

80

13

61,5

0a

110

18

61,1

0c

120

20

60,0

III c

90

18

50,0

II b

100

21

47,6

III b

65

14

46,4

IV a

130

28

46,4

II a

90

21

42,9

VI b

70

23

30,4

VI a

40

19

21,1


1825

313

58,31

Według stanu na koniec semestru średnia szkolna wynosi 58,31%. W porównaniu z zeszłym rokiem (ok. 15%) jest to wynikiem bardzo dobrym. Jednak ciągle liczymy na podniesienie frekwencji!


Przedsięwzięcia Rady Rodziców planowane na II półrocze roku szkolnego 2011/2012
oraz ustalenia dotyczące działań podejmowanych systematycznie, co rok


    W dniu 14.02. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły, na którym poczyniono następujące ustalenia.

 1. Rada Rodziców przygotuje pożegnalny, imienny upominek dla uczniów klas VI -tych. Dotyczy wyłącznie uczniów , którzy posiadają opłacone składki na Radę Rodziców.
 2. Dla klas I -szych, z okazji pasowania na ucznia, Rada Rodziców ufunduje grawerowane ołówki z logo Szkoły. Dotyczy wszystkich pierwszaków – rok szkolny 2012 / 2013.
 3. Z okazji zakończenia Roku Szkolnego 2011 / 2012, a następnie co roku, Rada Rodziców wraz z Dyrekcją SP 61 będzie nagradzać uczniów, którzy osiągnęli szczególne wyniki w jakiejś dziedzinie lub wykazali się szczególnym talentem.

  Kandydatów do ww. nagrody (2 - 3 osoby) proponować będą nauczyciele i wychowawcy do dnia 11 maja. W roku szkolnym 2011/2012 Komisja w składzie: Pani Dyrektor Barbara Wojtala, Pani Pedagog Iwona Pojmaj oraz Z-ca przew. Rady Rodziców: Justyna Mazurek,  Skarbnik Rady Rodziców: Tomasz Piepiora, ostatecznie zatwierdzi nagrodzone kandydatury. Skład komisji określany będzie co roku do dnia 11 maja.
  Wybrani przez Komisję uczniowie otrzymają indywidualne nagrody, adekwatnie do dziedziny, w której się wyróżnili. Nagrody finansowane będą wspólnie przez Radę Rodziców oraz Szkołę i wręczane podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

 4. Z okazji Dnia Dziecka odbędą się dwie imprezy konkursowo-zabawowe dla dzieci połączone z nocowaniem w szkole:
 • klasy 0 - 3 w dniu 01 -02 czerwiec w godzinach od 21.00 do 07.00
 • klasy 4 - 6 w dniu 25 - 26 maj w godzinach od 21.00 do 07.00
  Część sportowo - konkursową przygotowuje Pan Marcin Garsztka przy udziale Rady Rodziców we wskazanych przez niego obszarach.
  Część wieczorną - rekreacyjną przygotuje Rada Rodziców -Justyna Mazurek, Tomasz Piepiora, przy udziale Pana Marcina Garsztki:

 • dla klas 0-3  -  wieczorne czytanie bajek, projekcja filmu – bajki.
 • dla klas 4-6  -  dyskoteka, projekcja filmu.
  Wszystkim uczestnikom Rada Rodziców zapewni posiłek – kolację oraz napoje.

  Podczas nocowania w szkole bezpieczeństwo dzieciom zapewnią wychowawcy klas oraz wyznaczeni do współpracy rodzice. Pozostałych rodziców zapraszamy wyłącznie na część sportowo – konkursową.
  Nocleg w Szkole nie jest obowiązkowy, jeśli Rodzice nie wyrażą zgody, zapraszamy na część sportowo – konkursową.

Szczegóły przedsięwzięcia zostaną ustalone na spotkaniu w dniu 05.marca o godz. 15.30 i przedstawione do akceptacji Dyrekcji Szkoły.

UWAGA: Wszyscy uczniowie chętni do wzięcia udziału w imprezie, zobowiązani są do przyniesienia pisemnej zgody rodziców z uwzględnieniem  noclegu w szkole: TAK lub NIE - do dnia 29 lutego. Prośba do wychowawców klas o zebranie w. w. dokumentów.

Pisemna zgoda rodziców będzie bardzo pomocna podczas szczegółowego planowania przedsięwzięcia.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM WSPANIAŁEJ ZABAWY!

UWAGA!

 1. Składka wynosi 10 zł na semestr od ucznia! Składki na drugi semestr należy opłacić do 15 kwietnia 2014.
 2. Składki prosimy uiszczać u wychowawcy klasy lub skarbnika klasowego. Następnie składki wraz z listą osób, które wpłaciły przekazać skarbnikowi RR lub do sekretariatu.

 
Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego     w Gdańsku, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting